< Terug naar vorige pagina

Project

Onderzoek naar het ontstaan en de evolutie van de meest vroegtijdige letsels van de ziekte van Crohn door studie van de flora-mucosale interactie in het Crohnrecidief model.

Ziekte van Crohn (CD) is een chronische inflammatoire darmziekte met (bloederige) diarree en abdominale pijn als belangrijkste symptomen. De pathogenese van CD is niet gekend, maar alles wijst erop dat de chronische darmontsteking bij CD het gevolg is van een onaangepaste en blijvende activatie van het mucosale immuunsysteem gericht tegen de normale darmmicrobiota in genetisch vatbare personen. Deze afwijkende immuunrespons wordt waarschijnlijk bevorderd door defecten in zowel de barrièrefunctie als in het mucosale immuunsysteem van de darm. De interactie tussen de darmflora en het immuunsysteem van de darm is cruciaal in de pathogenese van de ziekte van Crohn. Wij hebben in vroegere studies aangetoond dat na operatieve wegname van de door ziekte van Crohn ontstoken dundarm met aanleggen van een verbinding tussen de normale dundarm en het colon (ileocolische anastomose) nieuwe letsels van de ziekte binnen de weken tot maanden ontstaan juist boven (proximaal van) de anastomose. Wij toonden ook aan dat de ziekte alleen terugkomt wanneer er op deze plaats darminhoud passeert. Wanneer dit niet gebeurt omdat er hogerop een stoma bestaat (diversie) dan blijft de darm intact. Door darminhoud in te brengen in het uitgesloten darmgedeelte konden we zelfs de eerste letsels initiëren. Belangrijk voor spreiding van de letsels bleek aantasting van de myenterische zenuwplexus van de darm te zijn. Het doel van deze studie is meer inzicht krijgen in het ontstaan van de meest vroegtijdige letsels van de ziekte van Crohn door de studie van de interactie tussen het mucosale immuunsysteem en de darmflora in het model van het post-operatief recidief van de ziekte van Crohn. De resultaten van deze studie zullen een veel beter inzicht geven in de ontstaansmechanismen van de ziekte en zullen toelaten nieuwe targets te vingden voor biologische therapie.
Datum:1 jan 2010 →  31 dec 2013
Trefwoorden:Chrohn's disease, Post-operative recurrence model, Gut flora, Mucosal immune system
Disciplines:Gastro-enterologie en hepatologie