< Terug naar vorige pagina

Project

Onderzoek naar en de ontwikkeling van de Pedagogical Content Knowledge vanstudent-leraren, leraren en lerarenopleiders PAV

Aan het vak PAV worden terecht hoge verwachtingen gesteld, die echter niet eenvoudig in te lossen zijn. Dit project komt hieraan tegemoet door de ontwikkeling van: 1) modules ter ondersteuning van de Pedagogical Content Knowledge (PCK) van studenten, leraren en lerarenopleiders PAV VKS6-7 met het oog op het ontwerp van functionele, krachtige en geïntegreerde leeromgevingen; 2) modules in functie van de verwerving van de domeinkennis voor elke sleutelcompetentie uit PAV; en 3) een hands-on toolkit ter ondersteuning van de PAV-praktijk en een rubric om de kwaliteit van PAV-leeromgevingen systematisch te toetsen. De ontwikkeling wordt gebaseerd op een gestructureerde literatuurstudie en een systematische beginanalyse (via vragenlijsten, observaties en interviews) van 1) de onderwijskundige opvattingen over PAV onder voornoemde doelgroepen, 2) hun huidige vormgeving van PAV-leeromgevingen, en 3) hun (P)CK PAV. Modules, rubric en toolkit worden vervolgens empirisch gevalideerd en geoptimaliseerd via een actieonderzoek waarbij de doelgroepen gezamenlijk aan de slag gaan in professionele leergemeenschappen. Dit (gedocumenteerd en geanalyseerd) proces realiseert meteen ook een intensief professionaliseringstraject gericht op duurzame veranderingen in hun denken en handelen. Op basis van voorgaande, worden blended opleidings- en professionaliseringstrajecten (incl. aanvangsbegeleiding) uitgetekend en organisatorisch klaargezet. Ze worden geïnspireerd vanuit innovatieve ICT-toepassingen en digitale didactiek, zijn modulair opgevat, aanbodgericht en vraaggestuurd inzetbaar, en gaan gepaard met een robuuste certificering.   Het project kiest expliciet voor een regionale proeftuin waarin alle relevante spelers (lerarenopleidingen, professionaliseringsorganisaties, onderzoeksinstellingen en scholen) zijn vertegenwoordigd, en voor samenwerking en dialoog tussen lerarenopleidingen en leraren op VKS 6-7. Daarnaast onderscheidt het project zich door expliciet in te zetten op de professionalisering van lerarenopleiders PAV en de uitbouw en documentatie van een vernieuwende opleidingsdidactiek PAV. Zij vormen immers een cruciale schakel in de kwaliteit van de PAV onderwijsketen. Van hieruit ambieert het project een duurzame verankering en netwerk te creëren, en streeft het een Vlaanderenbrede disseminatie na.

Datum:4 okt 2021 →  Heden
Trefwoorden:Integrated learning environments, PAV, Pedagogical Content Knowledge, Professional development
Disciplines:Didactiek van schoolvakken, Beroepsonderwijs, beroepsopleiding en levenslang leren
Project type:PhD project