< Terug naar vorige pagina

Project

Onderzoek naar de rol van het peroxisomaal redoxmetabolisme bij ziekte en gezondheid

Tijdens de afgelopen decennia is duidelijk geworden dat peroxisomen een belangrijke rol spelen in het cellulair lipiden- en redoxmetabolisme. Desalniettemin zijn er nog steeds veel hiaten in ons begrip van hoe deze celorganellen bijdragen aan redox-gemedieerde signaaltransductiewegen en cellulaire stressreacties in zoogdiercellen. Dit project heeft als doel om nieuwe inzichten te verwerven in deze problematiek. Daarvoor worden de volgende onderzoeksdoelstellingen vooropgesteld: (i) de identificatie van eiwitten die een rol spelen bij de permeatie van waterstofperoxide (H2O2) doorheen de peroxisomale membraan; (ii) een studie van hoe deze transporters een rol spelen in H2O2-gemedieerde signaaltransductiewegen en bij oxidatieve stress; (iii) het belang van membraancontactplaatsen tussen peroxisomen en andere celorganellen voor interorganellaire redoxcommunicatie; en (iv) nagaan hoe veranderde expressies van peroxisomale transporters de redoxtoestanden van verschillende celcompartimenten beïnvloeden. De resultaten van dit onderzoek zullen ons een beter inzicht geven in hoe het peroxisomaal redoxmetabolisme betrokken is bij de regulering van diverse biologische processen, zowel in ziekte als gezondheid.
Datum:1 sep 2019  →  Heden
Trefwoorden:peroxisomes, hydrogen peroxide, membrane contact sites, redox signaling, glutathione redox state, oxidative stress
Disciplines:Cellulaire signaaltransmissie
Project type:PhD project