< Terug naar vorige pagina

Project

Onderzoek naar de rol en moleculaire mechanismen van twee verschillende celdood modaliteiten in cutane regeneratieve en neoplastische inflammatie (1500319N)

Acute en chronische wonden predisponeren weefsels voor tumorvorming, maar de associatie tussen
reparatieve en neoplastische immuunresponsen worden slecht begrepen. In dit project willen we
de rol begrijpen van twee immuunbemiddelaars, namelijk HMGB1 (High Mobility Group Box-1) en
ATG (autophagy-related gen) 16L1, in de initiatie en progressie van niet-melanoom huid
tumoren.
Mijn voorlopige gegevens tonen aan dat NETosis, een soort celdood dat op unieke wijze voorkomt in neutrofielen - de
eerste immuuncellen die worden gerekruteerd in wonden - wordt gereguleerd door het met gevaar geassocieerde molecuul
HMGB1. Hier proberen we NETosis en zijn stroomopwaartse regulatoren te blokkeren om de wond te vergemakkelijken
genezing terwijl tumorvorming in de huid wordt geblokkeerd en om inzicht te krijgen in de signaalroutes
het beheersen van NETosis.
In een tweede doel zal ik me richten op de rol van autofagie, een ander proces waarbij celdood wordt geassocieerd, in
mediƫrende huidontsteking en tumorvorming. Onze voorlopige gegevens laten zien dat huidtumoren
sneller ontwikkelen als ATG16L1, een eiwit dat cruciaal is voor de uitvoering van autofagie, ontbreekt
van de epitheelcellen van de huid. We willen licht werpen op de moleculaire mechanismen die rijden
tumorvorming bij afwezigheid van autofagie en onderzoek naar het effect van autofagie op epitheel
stamcelactivering. Dit onderzoek zal inzicht geven in de moleculaire crosstalk die de bemiddeling met zich meebrengt
vroege gebeurtenissen die leiden tot tumorvorming, in een fase waarin het nog steeds mogelijk is om de tumor te behouden
ziekte op afstand.

Datum:1 jan 2019  →  Heden
Trefwoorden:celdood, neoplastische inflammatie
Disciplines:Oncologie, Morfologische wetenschappen