< Terug naar vorige pagina

Project

Onderzoek naar de kosten-batenverhouding van de heterogene vertragingsfase in gist

Microben worden voortdurend uitgedaagd door veranderende omgevingsomstandigheden, zoals variaties in voedingsstoffen of stressfactoren. Een adequate aanpassing aan dergelijke nieuwe situaties is van cruciaal belang voor de overleving van de micro-organismen. De moleculaire mechanismen van aanpassing en meer specifiek de genregulatie als reactie op deze nieuwe omstandigheden zijn zeer gedetailleerd bestudeerd. Twee zeer fundamentele aspecten van adaptatie zijn tot nu toe echter nog niet opgelost. Ten eerste, hoe snel moet het organisme reageren? Tegen de verwachting in suggereren recente gegevens dat snellere reacties niet altijd beter zijn. Ten tweede, is het voordelig voor grote populaties micro-organismen om individuele cellen anders te laten reageren? In dit project zullen we empirisch werk combineren met gist en wiskundige modellering om deze vragen aan te pakken en te ontrafelen hoe organismen de snelheid en heterogeniteit van de adaptatie afstemmen op de fluctuerende koolstofvoorraden.

Datum:13 mrt 2020  →  6 jul 2020
Trefwoorden:lag phase, memory, heterogeneity
Disciplines:Energiemetabolisme, Biologie van adaptatie, Computationele biomodellering en machine learning, Ecologie niet elders geclassificeerd
Project type:PhD project