< Terug naar vorige pagina

Project

Onderzoek naar cross-frequency dynamics van neurale en lichamelijke ritmes in de context van stressregulatie

De interactie tussen oscillaties in verschillende frequentiebanden in de hersenen (cross-frequency coupling) is uitgebreid bestudeerd en wordt verondersteld aan de basis te liggen van cross-talk tussen verschillende neurale processen. Recente bevindingen suggereren dat niet alleen de ritmes van de hersenen interageren via cross-frequency coupling, maar dat ook de frequenties van lichaamsritmes (bijv. hart- en ademhalingsritmes) worden beïnvloed door en zijn afgestemd op oscillaties op het niveau van de hersenen (Binary hierarchy brain body oscillation theory).Het huidige project zal de functionele relevantie van crossfrequency dynamics van neurale en lichamelijke ritmes verder onderzoeken vanuit een fundamenteel wetenschappelijk perspectief en in de context van stressregulatie en meditatie. Een dieper begrip van de cross-frequency dynamica van het lichaam en de hersenen zal de identificatie van nieuwe neurofysiologische indices mogelijk maken voor de ontwikkeling van nieuwe bio-feedbackprotocollen, die gericht zijn op zelfregulatie van cross-frequency dynamica tussen hersenen en lichaam.

Datum:1 jan 2021 →  Heden
Trefwoorden:brain oscillations, body oscillations, cross-frequency coupling, stress regulation, meditation
Disciplines:Systeemfysiologie, Neurofysiologie, Cognitieve neurowetenschappen, Bio-informatica data-integratie en netwerkbiologie, Revalidatie