< Terug naar vorige pagina

Project

Onderzoek naar cross-frequency dynamics van neurale en lichamelijke ritmes in de context van stressregulatie

De interactie tussen schommelingen (oscillaties) in verschillende frequentiebanden in de hersenen (cross-frequency coupling) is uitgebreid bestudeerd en wordt verondersteld aan de basis te liggen van cross-talk tussen verschillende neurale processen. Recente bevindingen suggereren dat niet alleen de ritmes van de hersenen interageren via cross-frequency coupling, maar dat ook de frequenties van lichaamstrillingen (bijv. hart- en ademhalingsritmes) worden beïnvloed door en zijn afgestemd op oscillaties op het niveau van de hersenen (Binary hierarchy brain body oscillation theory). Het huidige doctoraatsproject zal de functionele relevantie van cross-frequency dynamics van neurale en lichamelijke ritmes verder onderzoeken vanuit een fundamenteel wetenschappelijk perspectief en in de context van stressregulatie en meditatie. Een dieper begrip van de cross-frequency dynamica van het lichaam en de hersenen zal de identificatie van nieuwe neurofysiologische indices mogelijk maken voor de evaluatie van veelbelovende stressverlichtende interventies (bijvoorbeeld behandeling met oxytocine, stressreductie via mindfulness), en zal de ontwikkeling van nieuwe bio-feedbackprotocollen informeren, die gericht zijn op zelfregulatie van cross-frequency dynamica tussen hersenen en lichaam.

Datum:2 sep 2019 →  2 sep 2023
Trefwoorden:Brain oscillations, Body oscillations
Disciplines:Cognitieve neurowetenschappen, Neurofysiologie, Algemene fysiologie
Project type:PhD project