< Terug naar vorige pagina

Project

Onderzoek m.b.t. ervaringen van holebi's op het kruispunt van herkomst en seksuele identiteit.

Het uitgangspunt van dit onderzoek is de vaststelling van een gebrek aan aanvaarding van holebiseksualiteit bij bepaalde buitenlandse herkomstgroepen, die recent werd vastgesteld in de survey Samenleven in Diversiteit (SID). Achter deze cijfers gaat echter een complexe werkelijkheid schuil, dus we moeten ons hoeden voor al te snelle veralgemeningen naar een heel herkomstland. Bovendien toont dit onderzoek wel aan waarmee aanvaarding samenhangt, maar niet waarom dat zo is. Voor dergelijke verklaringen, die ook een zicht kunnen geven op eventuele remedies, is meer diepgaand kwalitatief onderzoek nodig. Het doel van dit onderzoek is bij te dragen aan de aanvaarding van holebiseksualiteit binnen bepaalde herkomstgroepen, met name de Marokkaanse, Turkse en Congolese gemeenschap in Vlaanderen. In een eerste fase wordt daartoe een uitgebreid literatuuronderzoek uitgevoerd. In een tweede fase wordt via diepte-interviews met holebi's uit deze drie herkomstgroepen nagegaan welke problemen zij ervaren maar ook welke oplossingen zij zien. Deze inzichten worden in een derde fase samengebracht in een lijst aanbevelingen en good practices.
Datum:1 jul 2019  →  Heden
Trefwoorden:MIGRATIE, HOMOSEKSUALITEIT, ATTITUDES
Disciplines:Migratie, Andere sociale wetenschappen niet elders geclassificeerd