< Terug naar vorige pagina

Project

Onderzoek koppelen aan beleidsvorming en biodiversiteit met markten.

Het project heeft tot doel de biodiversiteit te behouden en de levensvatbaarheid van kleinschalige landbouwsystemen die producten voor biodiversiteit kunnen telen, te vergroten. Daarom zal het wetenschappelijke ondersteuning bieden om een beleid en marktmechanisme te ontwikkelen dat het bewustzijn verhoogt en de vraag naar biodiversiteitsproducten verhoogt. Het project voert onderzoek uit op het gebied van sociale economie (boerenhuishoudens, consumentenvoorkeuren, waardeketenanalyse), agronomie (diversiteit, zaadproductie, vermindering van het gebruik van pesticiden), voedselsamenstelling (fingerprinting en profilering) en gastronomie (culinaire toepassingen) gekoppeld aan de Mochero-peper in de regio La Libertad, Peru. Een publiek / private groep van belanghebbenden zal worden bijeengeroepen om onderzoek en uitbreiding te informeren, als een rondetafelgesprek voor dialoog te dienen en bij te dragen aan de versterking van boerenorganisaties, gecoördineerd door een ervaren NGO. Het project streeft ernaar een formele aanvraag voor geografische aanduiding in te dienen bij de bevoegde autoriteit. De ervaring zal dienen als model voor andere mechanismen voor behoud van biodiversiteit gekoppeld aan marktprikkels voor armoedebestrijding in Peru en Latijns-Amerika.

Datum:1 jan 2019  →  Heden
Trefwoorden:chilli peppers, Peru, Mochero chilli pepper
Disciplines:Landbouwindustrie