< Terug naar vorige pagina

Project

Onderzoek in het kader van het Belgische "Community health worker project".

Bestaande literatuur leert ons dat mensen met een kwetsbare financiële status of laag opleidingsniveau, moeilijkheden ervaren met de toegang tot de eerstelijngezondheidszorg. Het gezondheidszorgsysteem is niet ontworpen om deze groepen optimaal te bereiken en te helpen. De FOD Volksgezondheid heeft daarom, naar aanleiding van de COVID-19 pandemie, een 'community health worker' (CHW) project geïnitieerd. Doel van dit project is het verbeteren van de toegankelijkheid tot de eerstelijnsgezondheidszorg voor kwetsbare groepen in de armere wijken. Het onderzoeksproject heeft tot doel om de implementatie van dit CHW project te evalueren aan de hand van diepgaand kwalitatief onderzoek.
Datum:15 mrt 2021 →  Heden
Trefwoorden:KWETSBARE GROEPEN, GEMEENSCHAPSGEBASSEERDE STEUN, PRIMAIRE GEZONDHEIDSZORG
Disciplines:Sociologie van gezondheid
Project type:Dienstverleningsproject