< Terug naar vorige pagina

Project

Ondersteuningsnetwerk kinderopvang.

Samenwerkingsproject tussen de vzw. Ondersteuningsnetwerk kinderopvang en de KU Leuven, meer bepaald haar centrum voor ervaringsgericht onderwijs  rond de uitbouw van een netwerk voor de begeleiding en ondersteuning van de kinderopvang in Vlaanderen,

 

Datum:1 jan 2019  →  Heden
Trefwoorden:child care
Disciplines:Voorschoolse educatie en kleuteronderwijs, Vroegschoolse educatie