< Terug naar vorige pagina

Project

Numerieke en experimentele studie van verschillende nieuwe jet mengventilatie concepten ter verbetering van de ventilatie-efficiëntie

Inefficiënte ventilatie van gebouwen en andere ruimtes, zoals bijvoorbeeld vliegtuigcabines, schipcabines en auto’s is een belangrijk actueel probleem. Het gevaar voor de menselijke gezondheid is reëel: wereldwijd sterven 4,3 miljoen mensen ten gevolge van lage kwaliteit binnenhuislucht. Veeleer wordt inefficiënte ventilatie gecompenseerd door het opdrijven van de hoeveelheid ventilatielucht aan de ruimte, wat echter leidt tot een onnodig hoog energieverbruik.

De problemen van lage luchtkwaliteit alsook het hoge energieverbruik worden in dit project aangeklampt. De focus ligt op het verbeteren van mengventilatie, welke de meest gebruikte ventilatiemethode is in residentiële gebouwen, kantoorgebouwen, vliegtuig- en schipcabines. Deze ventilatiemethode bestaat uit het toevoeren van verse lucht, meestal nabij het plafond, door middel van een jet met hoge impuls (eng: momentum). Verschillende nieuwe ventilatieconcepten worden beschouwd en hun effect op de ventilatie-efficiëntie alsook de stromingspatronen, die nota bene de ventilatie-efficiëntie beïnvloeden, wordt onderzocht. De ventilatieconcepten omvatten veranderingen in de inblaasjet en in de geometrie van de ruimte die het potentieel hebben om de menging tussen verse toegevoerde lucht en binnenhuislucht te verhogen en zodoende ook de ventilatie-efficiëntie te verbeteren. De verschillende concepten zullen onderzocht worden in zowel generieke als realistische ruimtes zoals een kamer in een gebouw of een vliegtuigcabine door middel van state-of-the-art numerieke (CFD) en experimentele (PIV) technieken.

De kennis die uit dit project voortvloeit zal uitermate interessant zijn voor alle sectoren waarin ventilatie belangrijk is, waaronder de bouwsector en de auto- en vliegtuigindustrie.

Datum:26 okt 2015  →  30 sep 2020
Trefwoorden:Ventilation, Efficiency
Disciplines:Structurele ingenieurskunde, Andere burgerlijke ingenieurswetenschappen en bouwtechniek
Project type:PhD project