< Terug naar vorige pagina

Project

Nucleaks. Identificatie van regulatoren van nucleaire envelope integriteit.

De nucleaire lamina reguleert nucleaire structuur en functie. Defecten in haar belangrijkste componenten, de A-type lamines, liggen aan de basis van een ziektespectrum, overkoepelend geduid als laminopathieën. Cellen van laminopathiepatiënten vertonen herhaaldelijk tijdelijke breuken in de kernenveloppe, wat leidt tot een ongecoördineerde uitwisseling van proteïnen tussen het cytoplasma en de kern. Dit fenomeen draagt significant bij tot de ziekteontwikkeling van laminopathieën en zou ook een belangrijke rol kunnen spelen in veroudering en kanker. De onderliggende mechanismen zijn echter nog niet goed gekend. Gesterkt door preliminaire resultaten, zijn wij ervan overtuigd dat verschillende factoren ruptuurincidentie en herstelkinetiek beïnvloeden. Daarom willen wij deze drijvende krachten op systematische wijze identificeren. Hiertoe, zullen wij een gen-silencing screen uitvoeren die gebaseerd is op de visualisatie van levende cellen, en waarbij het tijdelijk verlies van nucleaire compartimentalisatie zal dienen als primaire uitlezing. Om het stochastische karakter van spontane rupturen te omzeilen, zullen we tevens methoden optimaliseren om rupturen mechanisch uit te lokken. Mogelijke regulatoren die worden opgepikt uit de primaire (spontane rupturen) en secundaire (uitgelokte rupturen) screen, zullen worden gevalideerd met behulp van lokalisatiestudies en farmacologische modulatie. Kortom, willen we met deze functionele genomics aanpak de reactiepaden die nucleaire compartimentalisatie beheersen in kaart brengen. Dit moet bijdragen tot een beter begrip van de snel expanderende groep laminopathieën en moet er mede toe leiden nieuwe therapeutische invalshoeken te creëren voor een nog groter spectrum aan lamine-gerelateerde aandoeningen.
Datum:1 okt 2018  →  Heden
Trefwoorden:NUCLEUS, LAMINOPATHIËEN, LAMINES, MICROSCOPIE
Disciplines:Systeembiologie, Datavisualisatie en high-throughput beeldanalyse, Cytoskelet, Moleculaire en cellulaire biomechanica