< Terug naar vorige pagina

Project

Nominale en verbale gerundieve constructies in Middel- en Laatmodern Engels: een semantische en discursief-functionele analyse.

In de analyse van de Engelse gerund is tot nog toe vooral gefocust op de verbale gerund, op de formele context waarin de verbale gerund in de loop van de Middel- en Vroegmoderne periode is ontstaan uit de nominale gerund, en op de specifieke lexicogrammaticale kenmerken van de categorie in het hedendaags Engels. Om de sterke toename van verbale gerundieven in het verleden ten volle te kunnen begrijpen moet echter ook de veranderende positie van de nominale gerund worden bekeken, alsook de semantische kenmerken en discursieve functies van nominale en verbale gerunds (zie ook Fanego 1996, Heyvaert 2008, De Smet 2008). Dit project wil (1) zowel verbale als nominale gerunds analyseren; (2) de typische descriptieve focus uitbreiden naar Laatmodern Engels; (3) specifiek aandacht besteden niet alleen aan de semantiek van de situaties waar nominale en verbale gerunds naar verwijzen, maar ook aan de discursief-functionele eigenschappen van beide constructietypes.
Datum:1 jan 2012 →  31 dec 2015
Trefwoorden:Diachrony, Gerunds, Nominal gerund, Verbal gerund, Functional, Discursive-functional, Semantics
Disciplines:Theorie en methodologie van de literatuurwetenschappen