< Terug naar vorige pagina

Project

Nieuwe muismodellen van allergische bronchopulmonale ziekte als effectieve drug-testing tools om ernstige noneosinophilic astma te behandelen (type 3) (17803410)

Bronchiale astma is een chronische onstekingsaandoening die gekenmerkt wordt door luchtweg hyperresponsiviteit, onsteking en structurele modificaties. Astma kan bij de meeste patiënten goed onder controle gehouden worden, tenminste toch bij de milde of gematigde vormen. Anders is het bij de 10% ergste patiënten die een ernstige, vaak noneosinofiele (=neutrofiele) vorm van astma ontwikkelen. Deze vorm is ongevoelig aan de huidige behandelingen en wordt Ernstige en Ongevoelige Astma genoemd (SRA, Severe Refractory Asthma). Hypersensitiviteit Pneumonitis (HP) is een allergische longaandoening die ook gekenmerkt wordt door neutrofiele onstekingen en steroïd resistentie.
Historisch gezien hebben diermodellen waardevol bijgedragen aan de huidige kennis van acute Th2-gemedieerde eosinofiele immuunresponsen in atopische astma en werden zij bovendien frequent aangewend als testsytemen voor nieuwe actieve verbindingen. Daartegenover staat dat er tot vandaag geen gevalideerde modellen ontwikkeld werden die noneosinofiele SRA enigszins kunnen simuleren. Voor HP werden wel diermodellen ontwikkeld en deze hebben bijgedragen tot de kennis van de verschillende vormen van HP.
Resultaten in deze onderzoeksgroep tonen aan dat herhaalde antigeen blootstelling in muismodellen van HP resulteren in een hybried HP/SRA ziektebeeld. Dergelijke hybride modellen zouden potentieel effectiee testsystemen kunnen zijn voor het exploreren van experimentele behandelingen van noneosinofiele SRA. Bijgevolg zijn de doelstellingen van dit project tweevoudig. Vooreerst zal, na optimalisatie van het protocol maar ook na uitgebreide karakterisatie van het model, het diermodel gevalideerd worden als testsysteem voor nieuwe chemische verbindingen. Dat model kan dan ook gebruikt worden om voordien onbekende pathogene mechanismen te ontdekken. Ten tweede zal dit model gebruikt worden als basis van een octrooiaanvraag.

Datum:1 jan 2010  →  1 mei 2010
Trefwoorden:noneosinophilic astma
Disciplines:Systeembiologie