< Terug naar vorige pagina

Project

Nieuwe manieren om fundamentele aspecten van de vorming van zelf-geassembleerde moleculaire netwerken aan het grensvlak tussen een vast substraat en een vloeistof te exploreren

Moleculaire zelf-assemblage, een veelbelovende strategie voor het modificeren van oppervlakken op nanometerschaal, is van belang voor de ontwikkeling van functionele materialen. Het begrijpen van de complexiteit van moleculaire mechanismen die het zelfassemblageproces sturen aan het grensvlak tussen een vloeistof en een kristallijne vaste stof, d.w.z. het vloeistof-vaste stof grensvlak, vormt de basis voor een rationeel ontwerp en fijnafstemming van de eigenschappen van de materialen. Een goed uitgangspunt voor een gedetailleerd fundamenteel onderzoek ligt in het verleggen van de aandacht naar de fysische chemie van de processen op moleculair niveau. Deze benadering biedt kwantitatief bewijs in termen van snelheidsconstanten en toestandsfuncties en werpt daarom licht op het samenspel van thermodynamische en kinetische factoren. Het gebruik van nieuwe technieken en benaderingen zal niet alleen een goede experimentele behandeling van moleculaire zelf-assemblage opleveren, maar zal ook een theoretische basis bieden voor het begrijpen van onderliggende mechanismen die het proces sturen. Nieuw in deze benadering is het vermogen om parameters die de supramoleculaire assemblage beïnvloeden, zoals temperatuur, concentratie en solvatatie, kwantitatief te beschrijven. De beoogde resultaten zullen ons begrip van zelfassemblage aan het grensvlak tussen een vloeistof en vaste stof bevorderen, wat onze controle over de vorming van monolagen zal bevorderen.

Datum:14 jan 2019  →  Heden
Trefwoorden:self-assembly, supramolecular chemistry, scanning tunneling microscopy, thermodynamics, kinetics, graphite
Disciplines:Oppervlakte- en interfacechemie, Chemische thermodynamica en energetica, Nanochemie, Supramoleculaire chemie
Project type:PhD project