< Terug naar vorige pagina

Project

Nieuwe macrofaag-gerichte therapie voor inflammatoire darmziekten, IBD. IBD-MAC.

De intestinale immuunrespons is erop gericht om een aberrante immuun-activatie, uitgelokt door voedsel-antigenen en symbiotische micro-organismen waaraan het gastro-intestinaal stelsel continu blootgesteld wordt, te voorkomen. In individuen met een genetische en/of omgevings-predispositie kan, door een slechte regulatie van deze immuunrespons, een chronische ontsteking van de darm uitgelokt worden, resulterend in Inflammatory Bowel Disease, IBD” of in het Nederlands “inflammatoire darmziekten”. Recente bevindingen duiden op een belangrijke rol van intestinale macrofagen als regulators van het intestinale immuun-evenwicht. Daarop voortbouwend ligt de focus van het IBD onderzoek tegenwoordig op de aangeboren immuniteit (‘innate immunity’), meer bepaald op de monocyt/macrofaag functionaliteit en transitie in het darmslijmvlies. In deze context hebben we verschillende geneesmiddelen geïdentificeerd die de herprogrammering van macrofagen in IBD promoot, alsook een peptide, dat zorgt voor het opwekken van een anti-inflammatoire macrofaagfunctionaliteit. Onze preliminaire data duiden dan ook op een positief effect van een van deze geneesmiddelen in een muismodel voor colitis, een vorm van IBD. Met dit C3 project willen we solide preklinische datasets creëren voor deze geneesmiddelen en/of peptides in IBD context. Deze datasets kunnen als basis dienen voor één of meerdere patent applicaties, alsook het exploreren van mogelijkse licentieopportuniteiten met geïnteresseerde bedrijven, actief in het IBD domein.
Datum:1 okt 2021 →  Heden
Trefwoorden:Inflammatory Bowel Disease, Intestinal macrophages, drug repurposing, mucosa regeneration, metabolic checkpoint enzyme
Disciplines:Inflammatie, Gastro-enterologie