< Terug naar vorige pagina

Project

Nieuwe generatie lignocellulose bioraffinage concepten en hun implementatie (Next-BIOREF).

Het gebruik van biomassa kan een sleutelrol spelen in de uitbouw van een duurzame maatschappij. Hierbij staan bioraffinage van niet-eetbaar plantmateriaal centraal. Dergelijke omzetting van biomassa naar chemicaliën/materialen is uitdagend, vooral omdat de huidige kennis ontoereikend is. De chemische en fysische fenomenen die plaatsvinden in de bioraffinage zijn immers slecht begrepen. Next-BIOREF beoogt een beter begrip van de fractionering van lignocellulose tot lignine-oliën en pulp, en de verdere verwerking tot chemicaliën/materialen. Geavanceerde analyses worden gebruikt voor de bepaling van de ligninestructuren, en nieuwe technieken worden ontwikkeld. Chemische/fysische fenomenen worden doorgrond en in een beschrijvend model gegoten. Genetische modificatie van de ligninestructuur geeft unieke studiemogelijkheden voor een beter begrip van de omzettingen. Nieuwe chemie die leidt tot bouwblokken voor toekomstige polymeren/composieten wordt voorgesteld.
Datum:1 jan 2021  →  Heden
Trefwoorden:DUURZAME CHEMIE, KATALYSE, COMPOSIETMATERIALEN, SIMULATIES
Disciplines:Organische chemische synthese, Katalyse, Organische groene chemie, Industriële biotechnologie niet elders geclassificeerd
Project type:Samenwerkingsproject