< Terug naar vorige pagina

Project

Neurocognitieve uitkomst op lange termijn bij ernstig zieke kinderen na ontslag uit het ziekenhuis.

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.
Datum:1 feb 2015 →  31 jan 2017
Trefwoorden:TOXICOLOGIE
Disciplines:Anesthesiologie, Intensieve zorgen en spoedgevallen, Ontdekking en evaluatie van biomarkers, Ontdekking en evaluatie van geneesmiddelen, Medicinale producten, Farmaceutica, Farmacognosie en fytochemie, Farmacologie, Farmacotherapie, Toxicologie en toxinologie, Andere farmaceutische wetenschappen
Project type:Samenwerkingsproject