< Terug naar vorige pagina

Project

Nederlands symmetrisch woordenboek

In de bestaande verklarende woordenboeken van het Nederlands worden woorden en betekenissen gemarkeerd die niet tot de het in Nederland gebruikelijke variant van het Nederlands behoren. Zo treffen we labels aan als Belgisch Nederlands, Surinaams Nederlands. Het label Nederlands Nederlands komt niet voor, ook niet bij woorden of betekenissen die buiten Nederland niet worden gebruikt. Bijvoorbeeld: jabroer, jakkes, iemand van Jetje geven, iemand een schrik op het lijf jagen, officier van justitie. Het project heeft tot doel dergelijke woorden eveneens te markeren. Het woordenboek dat daarvoor als basis dient, is het Prisma Handwoordenboek Nederlands (het vroegere woordenboek van Kramers). Door ook het label Nederlands Nederlands te gebruiken worden de verschillende variëteiten van het Nederlands meer gelijkwaardig, op een symmetrische manier behandeld zodat meer recht wordt gedaan aan de bestaande variatie in het Nederlands. Het project wordt in opdracht van Het Spectrum uitgevoerd door W. Martin (V.U. Amsterdam) en W. Smedts (K.U. Leuven).
Datum:1 jan 2009  →  30 sep 2009
Trefwoorden:Dutch, Lexicography, Dictionary