< Terug naar vorige pagina

Project

Natuurlijke variatie in de temperatuurgevoeligheid van mannelijke meiose en pollenontwikkeling (3F005520)

Geslachtelijke voortplanting creëert variatie en produceertnakomelingen die zich onder invloed van natuurlijke selectieaanpassen aan een veranderende omgeving. Meiose, het proces datdeze genetische variatie veroorzaakt, wordt zelf beïnvloed doorverschillende omgevingsfactoren en blijkt zeer gevoelig voortemperatuurstress. Hoge en lage temperaturen of plotselingetemperatuurschommelingen tijdens de meiose kunnen het normaleproces verstoren, wat vaak resulteert in een verlaagde fertiliteit. Inplanten veroorzaakt hitte stress veranderingen in genexpressie enchromosoom structuur, defecten in de organisatie van het cytoskeleten cytokinese. Gezien het belang van een goede fertiliteit voor degraanproductie en het voortbestaan van natuurlijke populaties, is hetvan vitaal belang voor de toekomstige voedselproductie enbiodiversiteit dat we begrijpen hoe de klimaatverandering de meiosein planten beïnvloedt. Dit project zal de natuurlijke variatie intemperatuurstressgevoeligheid bestuderen, om zo de genetischefactoren en allelen op te sporen die verantwoordelijk zijn voordefecten bij de mannelijke meiose en verlaagde fertiliteit in zowelArabidopsis als rijst ten gevolge van temperatuurstress.

Datum:1 nov 2020  →  Heden
Trefwoorden:meiotic defects, pollen development, temperature sensitivity
Disciplines:Ontwikkelings- en reproductieve biologie van planten, Cel- en moleculaire biologie van planten, Plantengenetica