< Terug naar vorige pagina

Project

Nanogeneeskunde voor algemeen gebruik: een antikanker – antischimmel – antibacteriaal middel

Het gebruik van nanomaterialen voor biomedische toepassingen neemt sterk toe, waarbij de meeste aandacht gaat naar het gebruik van nanomaterialen voor de behandeling van kanker. Recent heeft onze groep aangetoond dat speciaal aangemaakte anorganische (gedopeerde) nanomaterialen efficiënt kodnen gebruikt worden voor kanker-specifieke toxiciteit. In dit project willen we deze en andere recent onwtikkelde nanomaterialen testen voor hun nut in kankertherapie en kanker-geassocieerde aandoeningen. Daar het reeds is aangetoond dat patiënten die behandeling ondergaan voor kanker een verhoogd risico lopen op verdere complicaties, meestal door koloniserende organismes die toegang krijgen tot steriele plaatsen doorheen beschadigdge epitheliale barrieres, zal de efficiëntie van de nanomaterialen voor kankertherapie bestudeerd worden samen met hun effect tegen bacteriële en schimmelinfecties, in vergelijking met klassieke chemotherapeutica. Om deze effecten te bestuderen, worden de volgende doelstellingen vooropgesteld: - het bestuderen van de toxiciteit van de nanomaterialen op gecultiveerde cellen, zowel kankercellen, als niet-kankercellen, bacteriën en schimmels. - het bestuderen van de efficiëntie van de behandeling van biofilms in vergelijking met vrije bacteriën en schimmels. Het gebruik van optische of magnetische hyperthermie om biofilms kapot te maken zal bestudeerd worden - de in vivo efficiëntie van de nanomaterialen in diermodellen van bacteriële en schimmelinfecties door biofilms of vrij, door lokale en systemsche administratie van de nanomaterialen; indien nodig zullen peptides gebruikt worden om de nanomaterialen beter tot hun doel te krijgen - onderzoek naar de in vivo efficiëntie van de nanomaterialen in dieren met zowel kanker als infecties in vergelijking met klassieke chemotherapeutica

Datum:1 nov 2018  →  Heden
Trefwoorden:Nanomedicine, Cancer therapy, Optical imaging, Mycotherapy
Disciplines:Laboratoriumgeneeskunde, Palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde, Regeneratieve geneeskunde, Andere basiswetenschappen, Andere gezondheidswetenschappen, Verpleegkunde, Andere paramedische wetenschappen, Andere translationele wetenschappen, Andere medische en gezondheidswetenschappen, Medische beeldvorming en therapie
Project type:PhD project