< Terug naar vorige pagina

Project

Naïeve humane embryonale stamcellen: de nieuwe uitdager? (01D08114)

Recent is men er in geslaagd om humane embryonale stamcellen aan te maken die meer gelijken op de muizen embryonale stamcellen. Deze stamcellen vertonen een naïeve status van pluripotentie, in tegenstelling tot 'geprimde' stamcellen die al een zekere differentiatie of voorbestemming vertonen. Er zijn verschillende protocollen gepubliceerd om deze naïeve humane embryonale stamcellen te verkrijgen. De vraag blijft welke het meeste de naïeve toestand zoals bij de muis benaderen.

Datum:1 okt 2014  →  12 jan 2019
Trefwoorden:embryo, pluripotentie
Disciplines:Verpleegkunde, Gynaecologie en verloskunde, Moleculaire en celbiologie, Endocrinologie en metabole ziekten, Genetica, Morfologische wetenschappen