< Terug naar vorige pagina

Project

Naar een uitbreiding van de intergroepscontact theorie: Van een reductie van vooroordelen naar sociale verandering

Dit project onderzoekt de relatie tussen enerzijds de afname van vooroordelen via intergroepscontact en anderzijds het heersende intergroepsklimaat. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar de gecombineerde effecten van de mate van positief intergroepscontact en de kwaliteit van het intergroepsklimaat op vooroordelen, reacties op discriminatie en de bereidheid om structurele ongelijkheid tussen groepen op maatschappelijk niveau te veranderen.

Datum:1 okt 2011 →  30 jun 2014
Trefwoorden:intergroepscontract, sociale verandering, affirmatieve actie, intergroepsrelaties, racisme, vooroordelen
Disciplines:Biologische en fysiologische psychologie, Andere psychologie en cognitieve wetenschappen, Sociale psychologie, Algemene psychologie