< Terug naar vorige pagina

Project

Naar een fenomenologie van het onbewuste.

De fenomenologie kent een eigen begrip van het onbewuste. In mijn post-doctoraal onderzoek wil ik niet enkel uitwerken wat het onbewuste vanuit een fenomenologisch perspectief precies inhoudt, maar ook dat en waarom Husserl strikt gesproken geen fenomenologie van het onbewuste ontwikkelde. Hoewel Husserl wel een concept van het onbewuste heeft, wordt de vraag naar hoe de fenomenoloog dit onbewuste kan thematiseren door hem niet uitgewerkt. In mijn project beoog ik aan te tonen hoe de fenomenologische reflectie zoals die door Husserl begrepen wordt het onbewuste niet weet te vatten voor wat het is, namelijk als onbewuste. De centrale vraagstelling van mijn project is dan ook tweevoudig: 1) wat is, fenomenologisch gesproken, het onbewuste en hoe kan het gethematiseerd worden? 2) welke repercussies heeft dit voor de klassieke conceptie van fenomenologische reflectie en in hoeverre vereist de ontwikkeling van een fenomenologie van het onbewuste een herdefiniƫring van Husserls notie van fenomenologische reflectie? Teneinde deze vraagstellingen uit te werken zal ik miijn analyse koppelen aan voorbeelden uit de psychopathologie.
Datum:1 jan 2010 →  31 dec 2010
Trefwoorden:Phenomenology, Husserl, Unconscious
Disciplines:Filosofie