< Terug naar vorige pagina

Project

Naar een corpusgebaseerde grammatica voor het Noord-Sotho. (01T01409)

In dit project is het de bedoeling om de basis te leggen voor de eerste volledig corpusgebaseerde grammatica van het Noord-Sotho. Na zes weken werk is in principe het theoretisch kader af, is er een toegang tot een beter corpus met betere middelen mogelijk, en werd een aanvang genomen met enkele deelaspecten van de corpusgebaseerde grammatica zelf.

Datum:11 okt 2009  →  23 mrt 2010
Trefwoorden:grammatica, Bantoe, corpuslinguïstiek, Noord Sotho
Disciplines:Linguïstiek, Talen, Literatuurwetenschappen, Theorie en methodologie van de linguïstiek, Andere linguïstiek en literatuurwetenschappen