< Terug naar vorige pagina

Project

Myrmecofiele gemeenschappen: de integratie van dispersie en voedselwebinteracties in ruimtelijke voedselwebnetwerken

De kenmerken en dynamieken van ecologische gemeenschappen kunnen analytisch worden onderzocht met behulp van netwerkanalyse. De implicaties van ruimte op het functioneren van het ecologische netwerk zijn pas recentelijk volledig in overweging genomen en vrijwel geen studies hebben deze in natuurlijke gemeenschappen onderzocht. In dit voorstel wil ik een ruimtelijk verspreid voedselwebnetwerk diepgaand analyseren
door empirische studies te combineren met theoretische modellering. Hiertoe zal ik een unieke gemeenschap van geleedpotigen in verband met mieren, de zogenaamde myrmecofielen, onderzoeken in een ruimtelijke context. Rode houtmierenheuvels ondersteunen een complex voedselweb van interacterende myrmecofielen en lokale voedselwebben zijn in de ruimte verbonden door myrmecofiele dispersie. Onderzoeksvragen worden besproken met
drie aanvullende werkpakketten. Eerst zal ik onderzoek doen naar ruimtelijke variatie in hoge resolutie in het myrmecofiele voedselwebnetwerk over heterogeen verdeelde nesten van rode houtmieren.
Vervolgens zal ik testen in hoeverre de verschillen in verspreidings- en hostdetectiemogelijkheden van de verschillende myrmecofielen afhankelijk zijn van soortspecifieke levenskenmerken of afhankelijk zijn van de lokale nestkwaliteit en intensiteit van de lokale concurrentie. Ten slotte zullen de verkregen empirische gegevens worden gebruikt om een U+200BU+200Bruimtelijk netwerkmodel te parametriseren. Veranderingen in het functioneren van het ruimtelijk voedselweb zullen zijn
theoretisch onderzocht onder omstandigheden van variƫrende nestbeschikbaarheid, productiviteitsveranderingen en verschillen in regionale metagemeenschapswaarde.

Datum:1 okt 2017 →  30 sep 2020
Trefwoorden:voedselwebinteracties
Disciplines:Andere milieuwetenschappen, Milieuwetenschappen en management, Ecologie