< Terug naar vorige pagina

Project

Multiple mineralization and fluid flow phases in the Central African Copperbelt: implications for the age dating of the ore-forming processes

Verschillende modellen en ouderdommen werden voorgesteld voor de ertsgenese van Cu-Co-afzettingen in sedimentaire gesteenten in de Centraal-Afrikaanse Copperbelt. Een probleem bij de ouderdomsbepaling zijn echter de grote spreiding in de data. De grote variatie in de ouderdommen van de Cu-Co-mineralisaties in de Copperbelt kan het gevolg zijn van verschillende geologische processen. Deze mogelijke processen zijn: 1) meerdere mineralisatiefasen, 2) remobilisatie en rekristallisatie, en 3) herzetting van het isotopensysteem tijdens latere opwarmings- en vloeistofmigratie fasen. Het doel van dit onderzoek is om: 1) petrografisch en geochemisch de verschillende mineralisatie-, remobilisatie- en rekristallisatiefasen te karakteriseren, 2) objectieve criteria voor te stellen om deze fasen te onderscheiden en 3) de ouderdom (U-Pb datering) van de verschillende carbonaatfasen geassocieerd met zowel niet- als gemineraliseerde fasen te bepalen.
Datum:1 okt 2021 →  Heden
Trefwoorden:carbonate cements, Copperbelt, fluid flow evolution, sediment-hosted ores, U-Pb carbonate age dating
Disciplines:Geologie niet elders geclassificeerd, Geochemie niet elders geclassificeerd