< Terug naar vorige pagina

Project

Multinationals in Europa tussen flexibiliteit en zekerheid. Een vergelijkende studie over de invoering en de gevolgen van 'flexicurity' toepassingen op ondernemingsniveau.

In dit project wordt het concept 'flexicurity' empirisch bestudeerd op het niveau van de onderneming. Dit is een belangrijke leemte in het huidige flexicurity onderzoek, dat sterk normatief is en voornamelijk focust op het macroniveau. Meer bepaald zal het project de introductie en (eventuele) coördinatie van flexibiliteits- en zekerheidsaspecten en beleid analyseren, op het bedrijfsniveau en vanuit vergelijkend perspectief in verschillende landen: België, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Hierbij wordt nagegaan in welke mate instituties op macroniveau een invlod hebben op de implementatie van flexicurity praktijken. Bovendien neemt de vergelijkende analyse hierbij de capaciteiten van sociale actoren op ondernemingsniveau (management, vakbonden en werknemersvertegenwoordiging) om dergelijke praktijk te creëren en te coördineren in rekening. Drie onderzoeksvragen worden beantwoord: 1) Welke flexicurity praktijken kunnen worden geobserveerd op ondernemingsniveau? 2) Welke processen stimuleren of belemmeren de implementatie hiervan en hoe komen zij tot stand? 3) Wat zijn de gevolgen voor verschillende groepen van werknemers in termen van arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden? Deze kwesties worden onderzocht aan de hand van kwalitatieve casestudies en een survey-onderzoek onder de werknemers. De onderzochte cases zijn locale vestigingen van multinationale ondernemingen in de driebovengenoemde landen.
Datum:1 okt 2010  →  30 sep 2016
Trefwoorden:Social policy, Labour market segmentation, Trade union strategies, Human resource management, Comparative industrial relations, Flexicurity, Europe, Multinational companies
Disciplines:Sociologie van organisaties en beroepen, Toegepaste sociologie, Beleid en administratie, Sociale psychologie, Sociale stratificatie, Sociale theorie en sociologische methoden, Sociologie van levensloop, gezin en gezondheid, Andere sociologie en antropolgie