< Terug naar vorige pagina

Project

Motorische, cognitieve en linguïstische schrijfproceskenmerken van mensen met Alzheimer: Een taakvaliditeits-, vergelijkend en longitudinaal onderzoek.

Onderzoek heeft aangetoond dat patiënten met de ziekte van Alzheimer een duidelijke achteruitgang vertonen in hun taalproductie. Dit onderzoeksproject heeft als doel om valide screeningstaken te ontwikkelen die onderzoekers en artsen in staat stellen om de eventuele achteruitgang te beschrijven van online schriftelijke taalproductie van mensen met de ziekte van Alzheimer. Deze doelstellingen zullen in drie opeenvolgende onderzoekprojecten worden onderzocht:1. een taak-validiteitsonderzoek;2. een vergelijkend onderzoek tussen verschillende patiëntengroepen;3. een longitudinaal onderzoek.Eerder onderzoek toont aan dat een valide screeningsinstrument diverse componenten van taal moet kunnen beoordelen. Daarom ontwikkelen we schrijfopdrachten die zich richten op motorische, cognitieve en linguïstische aspecten. De schrijfopdrachten (het beschrijven van een gebeurtenis aan de hand van een afbeelding), moeten vooraf zorgvuldig worden gevalideerd. Belangrijk hierbij zijn de achterliggende criteria op basis waarvan de afbeeldingen worden opgesteld (bijvoorbeeld aantal (levende) objecten, acties, relaties). Op basis van de bevindingen van het validiteitsonderzoek, zullen we een experimenteel vergelijkend onderzoek uitvoeren bij drie groepen:1. patiënten met een milde cognitieve beperking (MCI); 2. patiënten met milde dementie als gevolg van de ziekte van Alzheimer;3. een gezonde controlegroep. De onderzoeksmethode die we hierbij gebruiken is toetsregistratie (keystroke logging). Dit is in vergelijking met andere diagnostische observatiemethodes, niet-intrusief, tijdbesparend, en dus kostenbesparend. In het longitudinale onderzoek zullen we het vergelijkende onderzoek repliceren op twee aanvullende momenten (na 6 en 12 maanden) om zo de (potentiële) cognitieve achteruitgang van patiënten met de ziekte van Alzheimer te beschrijven.
Datum:1 okt 2015 →  30 sep 2019
Trefwoorden:ONDERZOEK VAN HET SCHRIJVEN, SCHRIJFPROCESSEN, ALZHEIMER, COGNITIEVE PROCESSEN
Disciplines:Linguïstiek, Theorie en methodologie van de linguïstiek, Theorie en methodologie van de literatuurwetenschappen, Andere linguïstiek en literatuurwetenschappen