< Terug naar vorige pagina

Project

Motorische, cognitieve en linguïstische schrijfproceskenmerken van mensen met Alzheimer: een taakvaliditeits-, cross-sectioneel en longitudinaal onderzoek.

Onderzoek toonde bij Alzheimerpatiënten een duidelijke verslechtering aan van de taalproductie. Dit onderzoeksproject wil daarom geldige screeningstaken ontwikkelen zodat onderzoekers en artsen de eventuele afname van de geschreven taalproductie bij Alzheimer gedurende een periode van 12 maanden kunnen beschrijven. Omdat vorig onderzoek al aantoonde dat er een sterke behoefte is aan diagnostische instrumenten die meerdere taalcomponenten testen, willen we schrijftaken combineren die een nadruk leggen op zowel motorische, cognitieve als linguïstische aspecten. De bestaande screeningmaterialen, (i.c. twee descriptieve taken die een situatie uitbeelden) die vooral op de cognitieve en linguïstische aspecten focussen, moeten uitgebreid en gevalideerd worden. Een zorgvuldige validatie van de gebruikte taken zal namelijk de kwaliteit van de diagnosetools en bijgevolg van de uiteindelijke onderzoeksresultaten positief beïnvloeden. Vervolgens zullen we een experimenteel cross-sectioneel onderzoek ontwikkelen waarbij patiënten met mild cognitive impairment (MCI), patiënten met een milde vorm van Alzheimer en een gezonde controlegroep worden getest. Als onderzoeksinstruments gebruiken we toetsregistratie (keystroke logging), een niet-intrusieve, tijdbesparende en bijgevolg kostenreducerende observatiemethode in vergelijking met andere diagnostische instrumenten.
Datum:1 okt 2015 →  30 sep 2016
Trefwoorden:ZIEKTE VAN ALZHEIMER, LINGUISTIEK
Disciplines:Linguïstiek, Theorie en methodologie van de linguïstiek, Andere linguïstiek en literatuurwetenschappen