< Terug naar vorige pagina

Project

Moleculaire typering van heldercellig renaalcelcarcinoom en voorspelling van de respons op behandeling met gerichte therapieën tegen de VEGF-receptor, immuun checkpoint inhibitoren en mTOR inhibitoren bij gemetastaseerde ziekte.

De laatste 10 jaar zijn er verschillende nieuwe behandelingen beschikbaar geworden voor de behandeling van gemetastaseerd heldercellig renaal celcarcinoom: angiogeneseremmers, mTOR-inhibitoren en een nieuwe generatie immuuntherapieën. Hoewel deze behandelingen de prognoge globaal verbeterd hebben, is individuele respons zeer variabel. Er is een urgente nood aan predictieve merkers om zo therapeutische efficientie te optimaliseren, onnodige nevenwerkingen te voorkomen en het gezondheidszorgbudget optimaal te besteden.

Onze onderzoeksgroep heeft recent obv expressieprofielen bepaald op ingevroren tumorstalen ontdekt dat heldercellig renaalcelcarcinoom geclassificeerd kan worden in vier moleculaire subgroepen. Twee zijn zeer gevoelig voor de angiogeneseremeer sunitinib,de twee andere weinig of niet. We willen dit model verder uitbouwd om meer inzicht te verwerven in ziektemechanismen en individuele prognose te verbeteren. (A) we willen deze classificatie valideren op de meer algemeen beschikbare paraffinestalen. (B) we willen de karakterisatie van de subtypes verder bestuderen via microRNA en mutatie analyse en de stabiliteit ervan tijdens het ziekteverloop opvolgen. (C) we willen de impact van deze classificatie bepalen op de outcome van patienten behandeld met andere angiogeneseremmers zoals pazopanib en axitinib, met mTOR imhibitor, immuuntherapie en metastasectomie.

Datum:1 okt 2016  →  30 sep 2020
Trefwoorden:predictive markers, clear cell renal cell carcinoma
Disciplines:Laboratoriumgeneeskunde, Palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde, Regeneratieve geneeskunde, Andere basiswetenschappen, Andere gezondheidswetenschappen, Verpleegkunde, Andere paramedische wetenschappen, Andere translationele wetenschappen, Andere medische en gezondheidswetenschappen
Project type:PhD project