< Terug naar vorige pagina

Project

Moleculaire nabijheid als hulpmiddel om synapsbepaling in neuronale culturen te verfijnen.

Synapsen zijn gespecialiseerd verbindingen tussen neuronale cellen die essentieel zijn voorgeheugen en cognitie. Synaptische dysfunctie is een hoofdkenmerk van vele neuro-ontwikkelings en – degeneratieve aandoeningen. Daarom is een betrouwbare kwantificatievan synapsaantal in neuronale netwerken van cruciaal belang. Wij hebben aangetoond datprimaire neuronale culturen van knaagdieren verscheidene morfologische en functioneleeigenschappen van in vivo neuronale netwerken behouden. Daarom gebruiken we ze ook omde impact van chemo-genetische verstoringen op de synaptische toestand te evalueren.Echter, het grote aantal synapsen en de variabele specificiteit van de beschikbaremicroscopische technieken maken dat synapskwantificatie momenteel eenevenwichtsoefening is tussen accuratesse en oplage (en dus statistiek). Om hieraan tegemoette komen, stellen we voor om een nieuwe methode op punt te stellen die gebruik maakt vanhet Proximity Ligation Assay (PLA) concept. Deze methode laat toe moleculaire interacties tevisualiseren met een standaard fluroescentiemicroscoop. Om dit te doen, zullen we eerst eenoptimaal paar trans-synaptische interactiepartners identificeren. Vervolgens zullen we de PLAtechniek valideren en gebruiken om synapsdensiteit te kwantificeren na gerichte verstoringen.Door PLA toe te passen op trans-synaptische proteïnen hopen we de echte, mature synapsenmet superieure specificteit te detecteren. Dit zal bijdragen aan een verhoogde gevoeligheidwaarmee we wijzigingen in synapsdensiteit kunnen vaststellen en daarom heeft het ookpotentieel om de identificatie van synaptische modulatoren in onze screening experimenten teversnellen.
Datum:1 apr 2019 →  29 feb 2020
Trefwoorden:PROTEÏNE-PROTEÏNE INTERACTIES, SYNAPS, NEURONALE CULTUREN, NEURODEGENERATIEVE STOORNISSEN
Disciplines:Neurofysiologie, In vitro testen