< Terug naar vorige pagina

Project

Moleculaire controle over elektrofiele aromatische substitutiereacties in homogene en heterogene omgevingen door combinatie van een ab initio moleculaire dynamica en conceptuele dichtheidsfunctionaaltheorie aanpak. (3G024019)

De elektrofiele aromatische substitutie (SEAR) is een hoeksteenreactie ontdekt door Friedel en
Ambachten in de 19e eeuw. Ondanks het industriƫle belang voor de productie van ethylbenzeen, is de
reactiemechanisme wordt nog steeds besproken. De voorgestelde mechanistische weg, afhankelijk van de vorming van
arionium-iontussenproducten, werd onlangs op experimentele en theoretische gronden in twijfel getrokken. De
de vorming van het algemeen veronderstelde Wheland-tussenproduct kan in hoge mate afhankelijk zijn van de reactie
medium en procesomstandigheden. Hierin zullen we SEAR-tussenproducten in oplosmiddel theoretisch bestuderen
en zeolietomgevingen. Reactiviteit zal bestudeerd worden door een ingenieuze koppeling van conceptueel
reactiviteitsbeschrijvingen en constructie van energieprofielen door middel van geavanceerde moleculen
dynamische methoden. Met dergelijke technieken kunnen in situ volgende chemische transformaties worden gevolgd, dus van dichtbij
imitatie van experimentele omstandigheden. Aanvullende kwalitatieve inzichten in reactiviteit zullen zijn
verkregen met een conceptuele dichtheidsfunctionaaltheoriebenadering. De gecombineerde aanpak zal opleveren
inzichten in bestuurlijke mechanismen en zijn afhankelijkheid van de moleculaire omgeving
bedrijfsomstandigheden. Het theoretische werk zal worden uitgevoerd in nauwe synergie met een prominent persoon
experimentele partner, die onlangs spectroscopisch de Wheland-tussenpersoon heeft geĆÆdentificeerd voor
benzeenethylering in zeolieten. De uitkomst van het project zal een algemene aanpak bieden voor
ontrafelen van chemische reactiviteit in complexe reactie-omgevingen.

Datum:1 jan 2019  →  Heden
Trefwoorden:dichtheidsfunctionaaltheorie
Disciplines:Anorganische chemie, Andere chemie, Theoretische en computationele chemie, Organische chemie