< Terug naar vorige pagina

Project

Moeten we zorgvuldiger nadenken wanneer we een Experience Sampling Method studie opstarten?

Momentane meetmethoden zoals de “Experience Sampling Method” (ESM) zijn gestructureerde dagboektechnieken die toelaten de momentane ervaringen van individuen in het dagelijks leven met hoge frequentie te meten/evalueren. Momentane meetmethoden hebben verschillende voordelen in vergelijken met klassieke retrospectieve meetmethoden zoals bv. het minimaliseren van recall bias. ESM is echter wel een veeleisende meetmethode vermits deelnemers meerdere keren per dag zichzelf moeten beoordelen. Bovendien kan de methode de natuurlijk omgeving beïnvloeden en reactiviteit ten opzichte van de methode induceren. Het doel van dit doctoraatsprojects is de kwaliteit van de data verzameld in ESM onderzoek bij mensen met een een psychiatrische aandoening of een aandoening van het centraal zenuwstelsel te bestuderen. We zullen de datakwaliteit en protocol compliance onderzoeken en methodologische richtlijnen en analyseschema’s ontwikkelen voor het gebruik van ESM als meetinstrument op afstand. Het doctoraatsproject maakt deel uit van een internationaal project getiteld “Remote Assessment of Disease and Relapse in Central Nervous System Disorders (RADAR-CNS)” dat onderzoekt welke mogelijkheden draagbare apparaten en smartphone technologie kunnen bieden bij het monitoren, behandelen en trachten te voorkomen van verschillende aandoeningen van het centraal zenuwstelsel. ESM zal binnen dit project gebruikt worden als een meetinstrument om vanop afstand de zelf gerapporteerde stemming, fysieke activiteit, stress en sociale interacties te onderzoeken bij individuen met multiple sclerose, epilepsie en majeure depressie.

Datum:30 aug 2016 →  25 jun 2021
Trefwoorden:Nervous system disorders, Experience sampling method, Data quality, Compliance
Disciplines:Psychiatrie en psychotherapie, Verpleegkunde, Andere paramedische wetenschappen, Klinische en counseling psychologie, Andere psychologie en cognitieve wetenschappen
Project type:PhD project