< Terug naar vorige pagina

Project

Modulatie van de patroon separatie van emotionele informatie door fysieke activiteit en de relevantie voor psychopathologie

Fysieke activiteit is gekend voor zijn fysieke en emotionele voordelen. Onderzoek naar de onderliggende neurobiologische mechanismen suggereert dat het stimuleren van hippocampale neurogenese en de overeenkomstige veranderingen in het hippocampale proces 'patroonseparatie' een belangrijke factor is. Dit proces is deel van het episodisch geheugen en belangrijk om the onderscheiden of een nieuwe gebeurtenis verschillend is ten op zichte van een gebeurtenis in het verleden en dus apart opgeslagen moet worden. Daarnaast suggereert de literatuur een mogelijke rol van inefficiënte patroonseparatie bij verschillende psychiatrische aandoeningen. Verminderde capaciteit in het onderscheiden tussen nieuwe niet-bedreigende informatie en gelijkaardige negatieve herinneringen kan resulteren in de generalisatie van angst en verhoogde perceptie van vijandigheid.

De Engage studie zal neurobiologische en psychologische mechanismen onderzoeken, gebruik makende van fMRI, psychologische leertaken, Virtual Reality en vragenlijsten. De studie zal focussen op het proces van patroonseparatie en of verbeteringen ten gevolge van sport ook geobserveerd kunnen worden in individuen met (pre-)klinische symptomen van angst, depressie en psychose. Additioneel zullen we onderzoeken of de geobserveerde effecten aanwezig zijn in algemene psychiatrische symptomatologie of specifiek geïmpliceerd in jongvolwassenen met kindertrauma. In totaal zullen 150 participanten gerekruteerd worden voor deze studie en onderverdeeld in drie groepen: een groep met (pre-)klinische symptomen zonder kindertrauma, een groep met (pre-)klinische symptomen met kindertrauma en een gezonde controlegroep. Dit project zal potentieel belangrijke bijdragen leveren door enerzijds het verhelderen van de onderliggende mechanismen van patroonseparatie en anderzijds door een positief perspectief te bieden voor de rol van sport bij psychiatrische aandoeningen.

Datum:15 feb 2020  →  Heden
Trefwoorden:neuroscience, pattern separation, physical exercise
Disciplines:Cognitieve neurowetenschappen
Project type:PhD project