< Terug naar vorige pagina

Project

Modelreductie voor de efficiënte simulatie van selectief lasersmelten op volledig componentsniveau

Dit doctoraat richt zich op nieuwe oplossingen om 3D printprocessen met selectief lasersmelten te simuleren. Naargelang deze 3D printmethodes meer ingang vinden in de brede industrie, wordt het essentieel om beter procescontrole te hebben. Geavanceerde numerieke simulaties hebben het potentieel om meer inzicht te geven in het printproces, in het bijzonder wanneer er wordt gekeken naar de invloed van lokale defecten op het volledig componentsniveau. De huidige simulatietechnologie is echter te duur om volledige componentsanalyse toe te laten in de ingenieurspraktijk. Over de laatste jaren, zijn er een reeks modelreductie technieken ontwikkeld die toelaten om zowel niet-lineaire als meerschalen simulaties te versnellen. Dit onderzoek zal zich erop richten om op deze methodes te hefbomen om de rekenlast van de 3D printprocessimulaties te verlagen naar het niveau waar deze bruikbaar worden voor de dagelijkse ingenieurspraktijk. Hiervoor zullen vernieuwende modelreductieschema's ontwikkeld worden die specifiek aangepast zijn aan de applicatie van het selectief lasersmelten. Startende van bestaande methodes, zal er onderzocht worden welke methodes het meest geschikt is voor dit gekoppelde thermo-mechanische probleem, op basis van fysisch inzicht zullen deze methodes aangepast worden om de beste performantie te verkrijgen, en zal er geëvalueerd worden hoe de methodes kunnen interageren met commerciële rekenprogramma's.

Datum:23 jun 2021 →  Heden
Trefwoorden:finite element analysis, thermo-mechanical modelling, multi-scale model, selective laser melting, order model reduction
Disciplines:Klassieke thermodynamica, warmteoverdracht, Werktuigmachines, Mechanica van vervormbare vaste stoffen, Continuümmechanica
Project type:PhD project