< Terug naar vorige pagina

Project

Modelorde-reductietechnieken voor de voorspelling van trillingen ten gevolge van treinverkeer in de gebouwde omgeving

De studie van trillingen ten gevolge van verkeer heeft geresulteerd in de ontwikkeling van gekoppelde eindige elementen-randelementenmodellen die rekening houden met dynamische grondstructuurinteractie. Deze modellen worden gebruikt voor het ontwerp van trillingsreducerende maatregelen en de opmaak van milieueffectrapporten. Parameterstudies, ontwerp-optimalisatie of stochastische analyses vergroten echter de omvang van het probleem en maken snellere en efficiëntere berekeningen noodzakelijk. We zullen de zogenaamde 'vloek van hoge dimensies' aanpakken met behulp van methoden voor het reduceren van de modelorde, zoals PGD (Proper Generalized Decomposition); we richten ons hierbij op het probleem van trillingen ten gevolge van treinverkeer. We zullen PGD-methodes ontwikkelen ter ondersteuning van parameterstudies met betrekking tot de spooropbouw, voor een efficiëntere analyse van golfvoortplanting in de grond en dynamische grondstructuurinteractie, en voor het optimaliseren van trillingsreducerende maatregelen in gebouwen. We omvatten hierbij het complete transmissiepad van bron naar ontvanger en het volledige spectrum van analysemethoden, die zeker ook andere toepassingen zullen vinden in de structurele dynamica.

Datum:1 sep 2021 →  Heden
Trefwoorden:Railway induced vibration, Dynamic soil-structure interaction, Vibration mitigation, Model reduction techniques, Proper Generalized Decomposition, Robust design optimization
Disciplines:Structurele ingenieurskunde, Structurele optimalisatie, Dynamica, vibratie en vibratiecontrole
Project type:PhD project