< Terug naar vorige pagina

Project

Modellering van Electron Cyclotron Verwarming van plasma's met de SOLPS-ITER code

Nucleaire fusie heeft het potentieel om de wereld op een veilige en duurzame wijze van een praktisch onuitputtelijke energie te voorzien. De experimentele ITER reactor, die op dit ogenblik gebouwd wordt in Frankrijk, is de belangrijkste experimentele stap van de huidige onderzoeksmachines naar toekomstige electriciteitscentrales op kernfusie. Bij de opstart van de reactor zal er voorzien worden in wandconditionering a.d.h.v. Electron Cyclotron Heating (ECH) plasma's. Dit project heeft tot doel om nauwkeurige voorspellingen te maken van deze plasma's door de ontwikkeling van numerieke modellering. In het bijzonder gaat dit onderzoek in op belangrijke open vraagstukken rond electron cyclotron wandconditionering zoals golf-absorptie efficientie, de rol van mogelijke poloidale veldconfiguraties voor de bereikbare plasma parameters, en deeltjesfluxen naar de wandcomponenten. Om antwoorden te vinden op deze vragen zal de SOLPS-ITER code gekoppeld worden aan een kinetisch model voor de ECH vermogendepositie. Verder zullen nieuwe transport parameters worden ontwikkeld die rekening houden met de gedeeltelijk geionizeerde plasma's met lage dichtheid en zullen gepaste randvoorwaarden worden uitgewerkt voor de verwachte, rakelings invallende, magnetische veldlijnen. Recente experimentele resultaten van huidige tokamaks zullen aangewend worden voor modelverbeteringen en validatie van de ontwikkelde modellen. Dit onderzoek zal daarbij niet enkel resulteren in een nieuwe betrouwbare simulatiemethode met SOLPS-ITER voor ECH plasma's, maar zal onrechtstreeks ook significant bijdragen tot de verdere ontwikkeling en validatie van de SOLPS-ITER code zelf.

Datum:26 mei 2023 →  Heden
Trefwoorden:Nuclear Fusion, ECH Plasmas, SOLPS-ITER
Disciplines:Fysica van (fusie)plasma's en elektrische ladingen
Project type:PhD project