< Terug naar vorige pagina

Project

Modelleren, automatiseren en optimalizeren van experimentele processen in netwerk-gestructureerde domeinen.

In veel onderzoeksgebieden zoals biologie, geneeskunde en sociologie, worden experimenten gebruikt om te leren over het onderzoeksgebied. Zulke experimenten zijn vaak complexe processen en de interpretatie ervan moeten gebeuren in de context van de gerelateerde kennis van het domein. Een belangrijke uitdaging hierbij is om het onderzoek efficient te doen en een minimum aan middelen te gebruiken om een maximum aan kennis te verwerven. Dit project heeft tot doel om deze problemen te behandelen vanuit een computerwetenschappelijk standpunt. Eerst zullen nieuwe concepten ontwikkeld worden om experimenteel onderzoek te automatiseren. Daarna zullen modellen en algoritmes ontwikkeld worden om experimenten te kiezen om de beschikbare kennis optimaal te verbeteren. Deze methodes zullen gevalideerd worden in verschillende appicaties zoals proteomics massa spectrometrie en gene knockout experimenten.

Datum:1 jan 2015  →  13 dec 2016
Trefwoorden:data mining, experiment design
Disciplines:Toegepaste wiskunde in specifieke velden, Computerarchitectuur en -netwerken, Distributed computing, Informatiewetenschappen, Informatiesystemen, Programmeertalen, Scientific computing, Theoretische informatica, Visual computing, Andere informatie- en computerwetenschappen
Project type:PhD project