< Terug naar vorige pagina

Project

Modellen van tekstuele gemeenschappen en digitale palaeografie van de Dode Zeerollen.

Dit project benut de mogelijkheden van de inhoudelijke en materiële aspecten van de Dode Zeerollen om inzicht te krijgen in een tekstuele en religieuze gemeenschap die zich richtte op het begrijpen en produceren van religieuze teksten. Eerdere analyses van de inhoud van de Dode Zeerollen wijzen op verschillen die ofwel zijn toegeschreven aan diachrone ontwikkelingen in het vroege Jodendom, ofwel gerelateerd aan verschillende modellen van gemeenschap achter de manuscripten. Dit project verbindt algemene hypothesen over tekstuele heterogeniteit, religieuze diversiteit en canonisering met een inhoudelijke en materiële analyse van de wijze waarop individuele schrijvers met religieuze teksten omgingen. Dit project zal hiervoor ook gebruik maken van de nieuwe tool van digitale paleografie. De nieuwe data en de combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve methoden zullen het mogelijk maken om manuscripten in specifieke periodes te clusteren, individuele schrijvers te identificeren en zo inhoud, materiële aspecten en schrijverscultuur te vergelijken. De focus van dit project op het microniveau van individuele schrijvers en modellen van tekstuele gemeenschap (textual community) is cruciaal om hypothesen op macroniveau over tekstuele veelvormigheid, gezaghebbendheid en canonvorming te toetsen. In bredere zin gaat het om het begrijpen van culturele evolutie, waarin de productie en transmissie van gezaghebbende teksten een belangrijke plaats innemen.
Datum:1 jan 2016  →  Heden
Trefwoorden:ancient Judaism, digital paleography, textual communities, Dead Sea Scrolls
Disciplines:Theologie en religiestudies