< Terug naar vorige pagina

Project

model-gebaseerde krachtmetingen

Kennis over (interne en externe) dynamische krachten en koppelingen is van cruciaal belang, zowel tijdens de ontwikkelingsfase van de prototypes van mechatronische producten, machines en processen, als tijdens hun operationele levensduur. Krachtmeting is een tijdrovend, foutgevoelig, duur en vaak ingrijpend proces. Bovendien, komt het regelmatig voor dat krachtmetingen op de gewenste locaties verboden zijn wegens ruimtebeperkingen of te harde omstandigheden. Het belangrijkste doel van het project is een technologie doorbraak in kracht/koppelmeting te ontwikkelen door middel van een virtuele sensing strategie op te nemen. Dit houdt de evaluatie en ontwikkeling van enkele (Kalman filter gebaseerd) en meerstapse (verplaatsing Horizon gebaseerde raming) schatters die fysische modellen en fysiek geïnspireerd grey-box modellen met betaalbare, niet-ingrijpende sensoren combineren zodat onbekende krachten in een snelle (eventueel real-time), nauwkeurige, in-situ en online wijze kunnen bepaald worden.
Datum:1 feb 2016  →  Heden
Trefwoorden:MoForM, Model based, force measurements
Disciplines:Productietechnieken, Andere mechanische en productie ingenieurswetenschappen, Productontwikkeling