< Terug naar vorige pagina

Project

Mijn Tuinlab, Onderzoek in de achtertuin

De strategische doelstellingen van dit Citizen Science project zijn: 1) wetenschappelijke vraagstellingen tot in de achtertuin van mensen brengen, 2) een katalysator zijn voor interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek rond tuinen en 3) betrokkenheid en gedragsverandering teweeg brengen bij tuineigenaars. We hopen dat dit op langere termijn kan leiden tot het verbeteren van de ecosysteemfuncties van het tuinenlandschap én tot een hogere waardering van tuinen als volwaardig onderdeel van de woonomgeving.

Om onze doelen te bereiken zetten we een platform voor burgerwetenschap in tuinen op onder de naam ‘Mijn Tuinlab’. Mensen kunnen hun tuin aanmelden bij dit platform. Ze vinden er allerlei relevante informatie over hun tuin en het omringende tuinenlandschap en worden uitgenodigd om deel te nemen aan burgerwetenschapsprojecten. Ook scholen kunnen intekenen in het kader van STEM.

Alle cijfers uit de eigen tuin zijn raadpleegbaar in het tuinprofiel, en kunnen er in interactieve grafieken gegoten worden waardoor deelnemers kennismaken met wetenschappelijke gegevensverwerking. De eigen resultaten kunnen er worden vergeleken met die uit andere (geanonimiseerde) tuinen in Vlaanderen. Deelnemers krijgen zo een beter inzicht in de rol van hun eigen stukje groene ruimte in het gehele groen-blauwe netwerk, en worden bewust van de effecten van hun eigen acties op o.a. klimaat en biodiversiteit.

Na afloop van een project worden de gegevens als open data gepubliceerd op de website en/of aangeboden aan relevante externe open data portalen.

Het project is een samenwerking tussen de coördinator Kenniscentrum Tuin+ (Erasmus Hogeschool Brussel), Natuurpunt en KU Leuven (Afdelingen 'Bos, Natuur en Landschap', 'Geografie en Toerisme', en SADL).

Datum:1 nov 2018  →  Heden
Trefwoorden:interdisciplinary scientific research on gardens, ecosystem functions of the garden landscape
Disciplines:Terrestrische ecologie, Gebiedsstudies, Recreatie, vrijetijdsbesteding en toeristische geografie, Voortgezet onderwijs, Geographische informatiesystemen, Geomatische ingenieurswetenschappen niet elders geclassificeerd