< Terug naar vorige pagina

Project

Mid-term evaluatie van het programma FOS-SOLSOC-ISVI/IFSI 2017-2021:Noord

In deze mid-term evaluatie werd nagegaan in hoeverre de Zuidpartners van de drie organisaties effectief worden ingezet voor hun programma's inzake educatie en beleidsbeïnvloeding. Daarnaast werd ook advies verstrekt voor het systeem van de gemeenschappelijke monitoring van de voortgang van het programma.

Datum:9 aug 2019 →  29 feb 2020
Trefwoorden:Ontwikkelingssamenwerking, Ontwikkelingseducatie, Evaluatie, Vakbond
Disciplines:Sociale bewegingen en collectieve actie, Internationale en ontwikkelingscommunicatie