< Terug naar vorige pagina

Project

Microporeuze oxiden en synthese van hernieuwbare materialen.

Het voorgestelde onderzoeksplan richt zich op hoogwaardige materiaalsynthese in de context van katalyse. Het grootste, kernonderdeel van dit materiaalonderzoeksprogramma is gewijd aan de synthese van microporeuze tetraëdrische oxiden, meestal zeolieten en zeotypes, voor gebruik als katalysatoren in duurzame chemie. Dit deel heet ZEOSYNTHECA - zeolietsynthese voor verbeterde katalytische werking. Specifiek onderzoeken we katalytische processen en materialen voor de transitie naar een circulaire economie, door onder meer het het gebruik van broeikasgas CO2 als grondstof. Het tweede en kleinere deel van het programma bestaat uit onderzoek naar hernieuwbare materialen in het kader van afbreekbare polymeren (biogebaseerde en afbreekbare plastics).

Datum:1 okt 2019 →  Heden
Trefwoorden:Zeolites, Zeotypes, Sustainable chemistry, Zeolite synthesis
Disciplines:Heterogene katalyse, Carbon capture engineering, Katalyse, Duurzame chemie niet elders geclassificeerd