< Terug naar vorige pagina

Project

Methylatie en internaliserend probleemgedrag in de adolescentie: Samenhangen over meerdere niveaus van analyse

Het project wil een omvattend beeld schetsen van de rol van DNA methylatie in de ontwikkeling van twee vormen van internaliserende problemen in de adolescentie (depressieve symptomen en eenzaamheid). Er wordt een longitudinale studie met drie meetmomenten uitgevoerd op een grote steekproef (N = 1000) die prospectieve effecten zal onderzoeken van methylatie in een aantal genen die verband houden met het stresssysteem en ook gecorreleerde veranderingen in methylatie en internaliserende problemen en de stabiliteit van methylatie over de tijd. DNA methylatie en internaliserende problemen zullen ook met elkaar in verband gebracht worden via twee tussenliggende niveaus van risicofactoren, namelijk stress-reactiviteit en vertekeningen in het verwerken van informatie over emoties. Samenhangen tussen methylatie en de kwaliteit van de relaties tussen adolescenten en hun ouders worden ook onderzocht. Het project zal de kennis over het samenspel van genetische en omgevingsfactoren in de cruciale periode van de adolescentie  in belangrijke mate doen toenemen.
Datum:1 okt 2016  →  30 sep 2020
Trefwoorden:adolescence
Disciplines:Ontwikkelingspsychologie en veroudering