< Terug naar vorige pagina

Project

Metaforen van vergelding in de 'Confessiones' van Jeremia

Dit project bestudeert hoe vergelding en Gods rol daarbij metaforisch wordt geconceptualiseerd in de zogeheten Confessiones van Jeremia (11:18-12:6, 15:10-21, 17:14-18, 18:18-23 en 20:7-18). Deze vormen een unieke collectie profetische teksten waarin Jeremia zijn beklag doet tegenover God over zijn lot, zelfs tot het punt dat hij God rechtstreeks beschuldigt de oorzaak te zijn van zijn persoonlijk onheil. Ondanks de lange onderzoekstraditie van zowel diachrone als synchrone studies, is er tot nog toe weinig aandacht besteed aan de conceptuele wereld van deze Confessiones. In dit project wordt het centrale concept onderzocht dat de Confessiones samenbindt, namelijk het concept van vergelding en Gods rol hij het voltrekken van deze vergelding ten aanzien van de vijanden van de profeet. Inzonderheid, zal ik de verschillende metaforen bestuderen die bij de conceptualisering van deze goddelijke vergelding worden gebruikt. Na een vergelijking van deze metaforen in het Oude Nabije Oosten en in de Hebreeuwse Bijbel en na een grondige analyse van deze metaforen in de verschillende Confessiones, zal worden aangetoond dat de vergeldingsmetaforen de Confessiones met elkaar verbinden en bepalend zijn voor hun plaats en functie in het profetenboek.

Datum:1 okt 2015  →  1 okt 2019
Trefwoorden:Metaphor, The book of Jeremiah, The confessions
Disciplines:Theologie en religiestudies
Project type:PhD project