< Terug naar vorige pagina

Project

Mensenrechten bij Kleine en Middelgrote Ondernemingen

Hoewel de globalisering kansen biedt voor bedrijven en werknemers, worden vele globale waardeketens gekenmerkt door mensenrechtenschendingen zoals kinderarbeid en gedwongen arbeid. Bedrijven komen onder toenemende druk om mensenrechtenrisico’s in hun eigen activiteiten en in hun toeleveringsketens aan te pakken via een proces van Human Rights Due Diligence (HRDD). De focus van beleidsmakers en het middenveld ligt echter vooral op HRDD bij grote multinationals, terwijl KMO’s niet in staat geacht worden om een succesvol HRDD beleid op poten te zetten. Ten eerste brengt dit project via een reeks case studies in kaart welke stappen Belgische KMO's reeds zetten op het vlak van mensenrechten. Ten tweede wordt via actie-onderzoek bij drie Belgische KMO's uit risicosectoren bekeken hoe het engagement van KMO’s vertaald kan worden in een systematische HRDD-aanpak.
Datum:1 okt 2020 →  Heden
Trefwoorden:thema_arbeidenor, thema_mondialeon
Disciplines:Globalisering, Ontwikkelingsstudies, Economische geografie, Mensenrechtenwetgeving