< Terug naar vorige pagina

Project

Menselijke factoren en sociale, maatschappelijke en organisatorische aspecten om problemen op te lossen in de strijd tegen misdaad en terrorisme: HEROES (EUAR74)

HEROES-project is gestructureerd als een allesomvattende oplossing die drie hoofdcomponenten omvat : Preventie, Opsporing en Slachtofferhulp.
Onze oplossing is gericht op het tot stand brengen van een gecoördineerde bijdrage met LEA's door een passende, slachtoffergerichte aanpak te ontwikkelen die in staat zijn om in specifieke behoeften te voorzien en bescherming te bieden. Het hoofddoel van het HEROES-project is om technologie te gebruiken om
verbetering van de manier waarop hulp en ondersteuning kan worden geboden aan slachtoffers van mensenhandel en CSA/CSE.
Datum:1 dec 2021 →  Heden
Trefwoorden:Fight against trafficking, Security, Technologies-Components
Disciplines:Arbeidsgezondheid en -veiligheid
Project type:Samenwerkingsproject