< Terug naar vorige pagina

Project

Men moet met twee zijn: Derde en tweede persoonsperspectief neurowetenschappelijke benaderingen van sociale interactie bij autismespectrumstoornis (01D34818)

ASS wordt gekenmerkt door kwalitatieve beperkingen in sociale interactie, echter neurocognitief onderzoek naar sociale interactie bij ASS is verrassend schaars. Daarom zullen we in dit project hersenactiviteit (met speciale focus op TPJ) van volwassenen met en zonder ASS bestuderen tijdens observatie van sociale interacties via fMRI, en wanneer zij zelf participeren in sociale interactie a.d.h.v fNIRS hyperscanning.

Datum:1 okt 2018  →  Heden
Trefwoorden:fNIRS, hyperscanning, temporo-pariëtale junctie (TPJ), Autismespectrumstoornis (ASS), sociale interactie, ecologische validiteit
Disciplines:Toegepaste psychologie, Menselijke experimentele psychologie, Experimentele psychologie met dieren en vergelijkende psychologie , Sociale psychologie, Biologische en fysiologische psychologie, Algemene psychologie, Andere psychologie en cognitieve wetenschappen